امروز دوشنبه 13 بهمن 1393
ورود اعضا
نام کاربری : رمز ورود : رمز خود را فراموش کرده اید؟

دوره های آزمون مجازی

آزمونهاي کليدي کنکور 94 (رياضي)

شروع ثبت نام : 1393/12/01 اتمام ثبت نام : 1393/12/29 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 600,000 ریال

آزمونهاي کليدي کنکور94 (تجربي)

شروع ثبت نام : 1393/12/01 اتمام ثبت نام : 1393/12/29 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 600,000 ریال

کنکور94 گروه تجربي2

شروع ثبت نام : 1393/07/01 اتمام ثبت نام : 1394/03/30 تعداد آزمونها : 25 حق ثبت نام : 500,000 ریال

کنکور94 گروه تجربي 1

شروع ثبت نام : 1393/03/15 اتمام ثبت نام : 1394/03/15 تعداد آزمونها : 25 حق ثبت نام : 500,000 ریال

سال سوم رياضي

شروع ثبت نام : 1393/03/15 اتمام ثبت نام : 1394/03/15 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

سال سوم تجربي

شروع ثبت نام : 1393/03/15 اتمام ثبت نام : 1394/03/15 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

سال دوم

شروع ثبت نام : 1393/03/15 اتمام ثبت نام : 1394/03/15 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

کنکور94 گروه رياضي 1

شروع ثبت نام : 1393/03/15 اتمام ثبت نام : 1394/03/15 تعداد آزمونها : 25 حق ثبت نام : 500,000 ریال

دوره های آموزش مجازی

دانش آموزان برتر
رتبه های برتر کنکور مجازی

امین داداشی

رتبه 1 کنکور94 گروه تجربي 1
رتبه های برتر کنکور مجازی

زهرا جاویدنیا

رتبه 2 کنکور94 گروه تجربي 1
رتبه های برتر کنکور مجازی

علی باقرزاده

رتبه 3 کنکور94 گروه تجربي 1
رتبه های برتر کنکور مجازی

حسین محمدنژاد

رتبه 1 سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

طاها انتصاری

رتبه 1 سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

نازنین تقوی

رتبه 2 سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

علی محمدی

رتبه 3 سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

زهرا نجفی

رتبه 1 سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

الهه آسانی

رتبه 2 سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

حنانه علی حسین زاده

رتبه 3 سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

پوریا محمودی

رتبه 3 سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

هلیا حسن زادمجدی

رتبه 1 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

بهراد محمودی

رتبه 1 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

مازیار قنبری

رتبه 2 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

میراحسان میرکاظمیان

رتبه 2 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

نازلی اصغر رضائی

رتبه 3 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

مهلا ملکی

رتبه 3 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

میثم شایق مرادی

رتبه 1 کنکور94 گروه رياضي 1
رتبه های برتر کنکور مجازی

رضا ناصحی

رتبه 2 کنکور94 گروه رياضي 1
رتبه های برتر کنکور مجازی

محمد صابرپور

رتبه 3 کنکور94 گروه رياضي 1
رتبه های برتر کنکور مجازی

میلاد ریخته گر نظامی

رتبه 3 کنکور94 گروه رياضي 1
رتبه های برتر کنکور مجازی

مهدی کاردان

رتبه 3 کنکور94 گروه رياضي 1
رتبه های برتر کنکور مجازی

متین احمدلوی

رتبه 1 کنکور94 گروه تجربي2
رتبه های برتر کنکور مجازی

علی صادقی

رتبه 2 کنکور94 گروه تجربي2
رتبه های برتر کنکور مجازی

سمیرا قاسم زاده

رتبه 3 کنکور94 گروه تجربي2