امروز يكشنبه 31 فروردين 1393
ورود اعضا
نام کاربری : رمز ورود : رمز خود را فراموش کرده اید؟

دوره های آزمون مجازی

کنکور 93(دوره 2)

شروع ثبت نام : 1392/06/31 اتمام ثبت نام : 1393/03/30 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 400,000 ریال

سال دوم

شروع ثبت نام : 1392/04/20 اتمام ثبت نام : 1393/03/30 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 200,000 ریال

کنکور 93 (دوره 1)

شروع ثبت نام : 1392/04/12 اتمام ثبت نام : 1393/03/30 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 400,000 ریال

سال سوم رياضي

شروع ثبت نام : 1392/04/12 اتمام ثبت نام : 1393/03/30 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 200,000 ریال

سال سوم تجربي

شروع ثبت نام : 1392/04/12 اتمام ثبت نام : 1393/03/30 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 200,000 ریال

دوره های آموزش مجازی

دانش آموزان برتر
رتبه های برتر کنکور مجازی

زهره پورشامی

رتبه 1 کنکور 93 (دوره 1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

مهدی نگهبان

رتبه 2 کنکور 93 (دوره 1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

وحید جبرئیلی

رتبه 3 کنکور 93 (دوره 1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

میلاد شریفی

رتبه 1 سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

سالار بالائي ثاني

رتبه 2 سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

امیرحسین تقی زاده

رتبه 3 سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

محمد کاظمی

رتبه 1 سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

الهه غلامی

رتبه 2 سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

ریحانه پاکزاد

رتبه 3 سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

نازنین تقوی

رتبه 1 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

محمد امین ناصری

رتبه 2 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

پریا مختارزاده

رتبه 3 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

صبا رهنما

رتبه 1 کنکور 93(دوره 2)
رتبه های برتر کنکور مجازی

جواد تقی پور

رتبه 2 کنکور 93(دوره 2)
رتبه های برتر کنکور مجازی

مهدی دهقانی

رتبه 3 کنکور 93(دوره 2)
رتبه های برتر کنکور مجازی

فاطمه نعمت زاده

رتبه 1 دوره3