امروز چهارشنبه 04 آذر 1394
ورود اعضا
نام کاربری : رمز ورود : رمز خود را فراموش کرده اید؟

دوره های آزمون مجازی

کنکور 95 دوره 2 تجربي

شروع ثبت نام : 1394/07/01 اتمام ثبت نام : 1395/03/30 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

کنکور 95 دوره 2 رياضي

شروع ثبت نام : 1394/06/01 اتمام ثبت نام : 1395/03/30 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

جزوات سال چهارم دوره 2

شروع ثبت نام : 1394/06/01 اتمام ثبت نام : 1395/03/30 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : رایگان

جزوات سال دوم

شروع ثبت نام : 1394/04/14 اتمام ثبت نام : 1395/03/30 تعداد آزمونها : 0 حق ثبت نام : رایگان

جزوات سال سوم

شروع ثبت نام : 1394/04/14 اتمام ثبت نام : 1395/03/30 تعداد آزمونها : 0 حق ثبت نام : رایگان

جزوات سال چهارم

شروع ثبت نام : 1394/04/14 اتمام ثبت نام : 1395/03/30 تعداد آزمونها : 0 حق ثبت نام : رایگان

کنکور95گروه رياضي( 1)

شروع ثبت نام : 1394/03/30 اتمام ثبت نام : 1395/03/30 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

کنکور95گروه تجربي(1)

شروع ثبت نام : 1394/03/30 اتمام ثبت نام : 1395/03/30 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

آزمونهاي سال سوم تجربي

شروع ثبت نام : 1394/03/30 اتمام ثبت نام : 1395/03/30 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

آزمونهاي سال سوم رياضي

شروع ثبت نام : 1394/03/30 اتمام ثبت نام : 1395/03/30 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

آزمونهاي سال دوم

شروع ثبت نام : 1394/03/30 اتمام ثبت نام : 1395/03/30 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

دوره های آموزش مجازی

دانش آموزان برتر
رتبه های برتر کنکور مجازی

نازنین تقوی

رتبه 1 کنکور95گروه رياضي( 1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

محمد بداقلی

رتبه 2 کنکور95گروه رياضي( 1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

دانیال فلسفی

رتبه 3 کنکور95گروه رياضي( 1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

پوریا محمودی

رتبه 1 کنکور95گروه تجربي(1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

سعید محمودی

رتبه 2 کنکور95گروه تجربي(1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

عرفان الهامی

رتبه 3 کنکور95گروه تجربي(1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

مبین حسن زاده

رتبه 1 آزمونهاي سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

متین حسن زاده

رتبه 1 آزمونهاي سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

معین حسن زاده

رتبه 1 آزمونهاي سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

کوثر نجفیان

رتبه 2 آزمونهاي سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

امیرعطا صلحی

رتبه 3 آزمونهاي سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

حبیب چاچی زاده

رتبه 3 آزمونهاي سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

آیدین رهبردادبخش

رتبه 1 آزمونهاي سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

امیررضا جلیلنیا

رتبه 2 آزمونهاي سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

محمدجواد نصرتی

رتبه 3 آزمونهاي سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

حمیدرضا باغچه وان قدیمی

رتبه 1 آزمونهاي سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

عرفان شیرمحمدی

رتبه 2 آزمونهاي سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

فرین ماذنی

رتبه 3 آزمونهاي سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

امیرحسین محمدی

رتبه 3 آزمونهاي سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

زهرا علیزاده

رتبه 1 کنکور 95 دوره 2 تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

نیلوفر نجفی

رتبه 2 کنکور 95 دوره 2 تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

ربابه عباسی

رتبه 2 کنکور 95 دوره 2 تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

میترا محمدزاده

رتبه 3 کنکور 95 دوره 2 تجربي