امروز شنبه 11 مرداد 1393
ورود اعضا
نام کاربری : رمز ورود : رمز خود را فراموش کرده اید؟

دوره های آزمون مجازی

کنکور گروه تجربي 94 (دوره 1)

شروع ثبت نام : 1393/03/15 اتمام ثبت نام : 1394/03/15 تعداد آزمونها : 25 حق ثبت نام : 500,000 ریال

سال سوم رياضي

شروع ثبت نام : 1393/03/15 اتمام ثبت نام : 1394/03/15 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

سال سوم تجربي

شروع ثبت نام : 1393/03/15 اتمام ثبت نام : 1394/03/15 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

سال دوم

شروع ثبت نام : 1393/03/15 اتمام ثبت نام : 1394/03/15 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

کنکور گروه رياضي 94 (دوره 1)

شروع ثبت نام : 1393/03/15 اتمام ثبت نام : 1394/03/15 تعداد آزمونها : 25 حق ثبت نام : 500,000 ریال

دوره های آموزش مجازی

دانش آموزان برتر
رتبه های برتر کنکور مجازی

علی فرهمندی

رتبه 1 کنکور گروه تجربي 94 (دوره 1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

میرنیما تاج الدینی

رتبه 2 کنکور گروه تجربي 94 (دوره 1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

آرین اتفاق پور

رتبه 3 کنکور گروه تجربي 94 (دوره 1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

نازنین تقوی

رتبه 1 سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

طاها انتصاری

رتبه 1 سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

حسین محمدنژاد

رتبه 2 سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

کیانا ساعتی

رتبه 3 سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

مهدی فرزامیان

رتبه 1 سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

پوریا محمودی

رتبه 1 سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

نرگس فرهنگ مهر

رتبه 2 سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

مهسا پارسا

رتبه 3 سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

هلیا حسن زادمجدی

رتبه 1 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

پویا خالقی

رتبه 2 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

سارا مبشر اقدم

رتبه 3 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

احسان پورعباس

رتبه 3 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

میراحسان میرکاظمیان

رتبه 3 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

میلاد شریفی

رتبه 1 کنکور گروه رياضي 94 (دوره 1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

رضا ناصحی

رتبه 2 کنکور گروه رياضي 94 (دوره 1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

محمدرضا مسلم مهروانی

رتبه 3 کنکور گروه رياضي 94 (دوره 1)