امروز جمعه 09 آبان 1393
ورود اعضا
نام کاربری : رمز ورود : رمز خود را فراموش کرده اید؟

دوره های آزمون مجازی

کنکور 94 گروه تجربي (دوره2)

شروع ثبت نام : 1393/07/01 اتمام ثبت نام : 1394/03/30 تعداد آزمونها : 25 حق ثبت نام : 500,000 ریال

کنکور94 گروه تجربي (دوره1)

شروع ثبت نام : 1393/03/15 اتمام ثبت نام : 1394/03/15 تعداد آزمونها : 25 حق ثبت نام : 500,000 ریال

سال سوم رياضي

شروع ثبت نام : 1393/03/15 اتمام ثبت نام : 1394/03/15 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

سال سوم تجربي

شروع ثبت نام : 1393/03/15 اتمام ثبت نام : 1394/03/15 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

سال دوم

شروع ثبت نام : 1393/03/15 اتمام ثبت نام : 1394/03/15 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

کنکور 94 گروه رياضي (دوره 1)

شروع ثبت نام : 1393/03/15 اتمام ثبت نام : 1394/03/15 تعداد آزمونها : 25 حق ثبت نام : 500,000 ریال

دوره های آموزش مجازی

دانش آموزان برتر
رتبه های برتر کنکور مجازی

الهام محرم زاده

رتبه 1 کنکور94 گروه تجربي (دوره1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

علی فرهمندی

رتبه 2 کنکور94 گروه تجربي (دوره1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

محمدرضا ذبیحی

رتبه 3 کنکور94 گروه تجربي (دوره1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

ابوالفضل باقری توفیقی

رتبه 1 سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

نازنین تقوی

رتبه 1 سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

حسین محمدنژاد

رتبه 1 سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

محمدجواد عزیزی

رتبه 2 سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

علی محمدی

رتبه 3 سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

زهرا نجفی

رتبه 1 سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

الهه آسانی

رتبه 2 سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

حامد شاطریان

رتبه 3 سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

مازیار قنبری

رتبه 1 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

غزاله ابورشچی

رتبه 2 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

نازلی اصغر رضائی

رتبه 2 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

مهتا فردنیا

رتبه 2 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

ژیلا نوروزی

رتبه 2 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

مهنا فردنیا

رتبه 3 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

پویا خالقی

رتبه 3 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

مهلا ملکی

رتبه 3 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

میلاد شریفی

رتبه 1 کنکور 94 گروه رياضي (دوره 1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

رضا ناصحی

رتبه 2 کنکور 94 گروه رياضي (دوره 1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

رضا رفیع راده قراملکی

رتبه 2 کنکور 94 گروه رياضي (دوره 1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

مهدی کاردان

رتبه 3 کنکور 94 گروه رياضي (دوره 1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

علی شجاع الساداتی

رتبه 3 کنکور 94 گروه رياضي (دوره 1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

امید هریسچی

رتبه 1 کنکور 94 گروه تجربي (دوره2)
رتبه های برتر کنکور مجازی

متین احمدلوی

رتبه 2 کنکور 94 گروه تجربي (دوره2)
رتبه های برتر کنکور مجازی

مهسا صادق پور آذری

رتبه 3 کنکور 94 گروه تجربي (دوره2)