امروز دوشنبه 12 مرداد 1394
ورود اعضا
نام کاربری : رمز ورود : رمز خود را فراموش کرده اید؟

دوره های آزمون مجازی

جزوات سال دوم

شروع ثبت نام : 1394/04/14 اتمام ثبت نام : 1395/03/30 تعداد آزمونها : 0 حق ثبت نام : رایگان

جزوات سال سوم

شروع ثبت نام : 1394/04/14 اتمام ثبت نام : 1395/03/30 تعداد آزمونها : 0 حق ثبت نام : رایگان

جزوات سال چهارم

شروع ثبت نام : 1394/04/14 اتمام ثبت نام : 1395/03/30 تعداد آزمونها : 0 حق ثبت نام : رایگان

کنکور95گروه رياضي( 1)

شروع ثبت نام : 1394/03/30 اتمام ثبت نام : 1395/03/30 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

کنکور95گروه تجربي(1)

شروع ثبت نام : 1394/03/30 اتمام ثبت نام : 1395/03/30 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

آزمونهاي سال سوم تجربي

شروع ثبت نام : 1394/03/30 اتمام ثبت نام : 1395/03/30 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

آزمونهاي سال سوم رياضي

شروع ثبت نام : 1394/03/30 اتمام ثبت نام : 1395/03/30 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

آزمونهاي سال دوم

شروع ثبت نام : 1394/03/30 اتمام ثبت نام : 1395/03/30 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

دوره های آموزش مجازی

دانش آموزان برتر
رتبه های برتر کنکور مجازی

آرش نریمانی

رتبه 1 کنکور95گروه رياضي( 1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

نازنین تقوی

رتبه 2 کنکور95گروه رياضي( 1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

سینا جداری

رتبه 3 کنکور95گروه رياضي( 1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

پوریا محمودی

رتبه 1 کنکور95گروه تجربي(1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

عرفان ناظری ملکی

رتبه 2 کنکور95گروه تجربي(1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

هادی داداشی

رتبه 3 کنکور95گروه تجربي(1)