امروز پنجشنبه 07 خرداد 1394
ورود اعضا
نام کاربری : رمز ورود : رمز خود را فراموش کرده اید؟

دوره های آزمون مجازی

آزمونهاي کليدي کنکور 94 (رياضي)

شروع ثبت نام : 1393/11/25 اتمام ثبت نام : 1394/03/30 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 600,000 ریال

آزمونهاي کليدي کنکور94 (تجربي)

شروع ثبت نام : 1393/11/25 اتمام ثبت نام : 1394/03/30 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 600,000 ریال

کنکور94 گروه تجربي2

شروع ثبت نام : 1393/07/01 اتمام ثبت نام : 1394/03/30 تعداد آزمونها : 25 حق ثبت نام : 500,000 ریال

کنکور94 گروه تجربي 1

شروع ثبت نام : 1393/03/15 اتمام ثبت نام : 1394/03/15 تعداد آزمونها : 25 حق ثبت نام : 500,000 ریال

سال سوم رياضي

شروع ثبت نام : 1393/03/15 اتمام ثبت نام : 1394/03/15 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

سال سوم تجربي

شروع ثبت نام : 1393/03/15 اتمام ثبت نام : 1394/03/15 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

سال دوم

شروع ثبت نام : 1393/03/15 اتمام ثبت نام : 1394/03/15 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

کنکور94 گروه رياضي 1

شروع ثبت نام : 1393/03/15 اتمام ثبت نام : 1394/03/15 تعداد آزمونها : 25 حق ثبت نام : 500,000 ریال

دوره های آموزش مجازی

دانش آموزان برتر
رتبه های برتر کنکور مجازی

الهام محرم زاده

رتبه 1 کنکور94 گروه تجربي 1
رتبه های برتر کنکور مجازی

سینا دمنده

رتبه 2 کنکور94 گروه تجربي 1
رتبه های برتر کنکور مجازی

حسین سلیمانی

رتبه 3 کنکور94 گروه تجربي 1
رتبه های برتر کنکور مجازی

طاها انتصاری

رتبه 1 سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

نازنین تقوی

رتبه 2 سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

زهرا حیدری زاد

رتبه 3 سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

مهدی فاتحی

رتبه 1 سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

زهرا صادقی

رتبه 2 سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

الهه آسانی

رتبه 3 سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

امیر رضا جلیل نیا

رتبه 1 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

مازیار قنبری

رتبه 2 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

مبین حسن زاده

رتبه 3 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

کوثر نجفیان

رتبه 3 سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

میلاد شریفی

رتبه 1 کنکور94 گروه رياضي 1
رتبه های برتر کنکور مجازی

رضا ناصحی

رتبه 2 کنکور94 گروه رياضي 1
رتبه های برتر کنکور مجازی

سیدحسام سیدنجارحسینی

رتبه 3 کنکور94 گروه رياضي 1
رتبه های برتر کنکور مجازی

امید هریسچی

رتبه 1 کنکور94 گروه تجربي2
رتبه های برتر کنکور مجازی

نگین عدلجو

رتبه 2 کنکور94 گروه تجربي2
رتبه های برتر کنکور مجازی

سینا احمدی

رتبه 3 کنکور94 گروه تجربي2
رتبه های برتر کنکور مجازی

میلاد شریفی

رتبه 1 آزمونهاي کليدي کنکور 94 (رياضي)
رتبه های برتر کنکور مجازی

سیدحسام سیدنجارحسینی

رتبه 2 آزمونهاي کليدي کنکور 94 (رياضي)
رتبه های برتر کنکور مجازی

علی صادقی

رتبه 1 آزمونهاي کليدي کنکور94 (تجربي)
رتبه های برتر کنکور مجازی

وحیده محمدی

رتبه 2 آزمونهاي کليدي کنکور94 (تجربي)
رتبه های برتر کنکور مجازی

آرین اتفاق پور

رتبه 3 آزمونهاي کليدي کنکور94 (تجربي)