امروز شنبه 05 تير 1395
ورود اعضا
نام کاربری : رمز ورود : رمز خود را فراموش کرده اید؟

دوره های آزمون مجازی

دانش آموزان برتر
رتبه های برتر کنکور مجازی

دانیال فلسفی

رتبه 1 کنکور95گروه رياضي( 1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

علی قلی نیا

رتبه 2 کنکور95گروه رياضي( 1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

عطیه عیوضلو

رتبه 3 کنکور95گروه رياضي( 1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

مهدیه حامدفر

رتبه 1 کنکور95گروه تجربي(1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

آرمان فرشی

رتبه 2 کنکور95گروه تجربي(1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

پوریا محمودی

رتبه 3 کنکور95گروه تجربي(1)
رتبه های برتر کنکور مجازی

کوثر نجفیان

رتبه 1 آزمونهاي سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

ندا فرحبد

رتبه 2 آزمونهاي سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

محمدحسین حاجی زاده

رتبه 3 آزمونهاي سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

پیمان سیفی اصل

رتبه 1 آزمونهاي سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

آیدین رهبردادبخش

رتبه 2 آزمونهاي سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

فرشاد باقری

رتبه 3 آزمونهاي سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

امیرحسین محمدی

رتبه 1 آزمونهاي سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

فرجام فاضلی

رتبه 2 آزمونهاي سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

محمدمهدی محمودزاده

رتبه 3 آزمونهاي سال دوم
رتبه های برتر کنکور مجازی

امیر دلکشان

رتبه 1 کنکور 95 دوره 2 تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

احسان مختاری پر

رتبه 2 کنکور 95 دوره 2 تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

نیلوفر نجفی

رتبه 2 کنکور 95 دوره 2 تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

نوشین سمنکان

رتبه 3 کنکور 95 دوره 2 تجربي